Download 3DQuickPress 6.2.10 for SolidWorks 2011-2019

3DQuickPress

3DQUICKPRESS for Solidworks  là Add-in hỗ trợ thiết kế khuôn dập liên hoàn, chạy trên nền Solidworks, bản chất của nó là một hệ thống thư viện tích hợp sẵn các tiêu chuẩn của khuôn dập liên hoàn .

3DQUICKPRESS là một giải pháp tối ưu cho người sử dụng phần mềm Solidworks, bởi vì nhờ có nó mà năng suất thiết kế được tăng lên gấp bội, hơn nữa nhờ có sự chuyên sâu của nó mà người thiết kế có thể tăng thêm độ chính xác .

Download 3DQuickPress 6.2.9 for SolidWorks 2011-2018

Các chức năng chính của nó bao gồm các phần sau đây

  • Unfold trải chi tiết 3D thành dạng tấm phẳng
  • Strip design bố trí các bước dập trên tấm phôi
  • Dieset thiết kế nguyên bộ khuôn kèm theo các chày cắt và chày dập
  • Drawing trình bày bản vẽ 2D cho khuôn

Download 3DQuickPress 6.2.10 for SolidWorks 2011-2019

download 3DQuickPress 6.2.9 active free, key 3DQuickPress 6.2.9, 3DQuickPress for solidworks, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2011, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2012, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2013, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2014, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2015, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2016, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2017, 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2018, 3DQuickPress 6.2.10, 3DQuickPress 6.2.10 for solidworks 2019

Tài trợ

VIB

Download 3DQuickPress 6.2.10 HotFix only for SolidWorks 2012-2019  x64

yêu cầu phải cài đặt 3DQuickPress 6.2.0 xong trước 

link secufile     link filePW     link mshare

Download 3DQuickPress 6.2.0 for SolidWorks 2011-2017

link secufile     link filePW     link mshare

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free 3DQuickPress

Xem hướng dẫn trong file Readme.txt

Thứ tự cài đặt

Cài đặt 3DQuickPress 6.2.0 for solidworks 2011 – 2017

Cài đặt bản update 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2011 – 2018

Cài đặt bản update 3DQuickPress 6.2.10 for solidworks 2012 – 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information