Download 3DQuickPress 6.3.0

3DQuickPress

3DQUICKPRESS for Solidworks  là Add-in hỗ trợ thiết kế khuôn dập liên hoàn, chạy trên nền Solidworks, bản chất của nó là một hệ thống thư viện tích hợp sẵn các tiêu chuẩn của khuôn dập liên hoàn .

3DQUICKPRESS là một giải pháp tối ưu cho người sử dụng phần mềm Solidworks, bởi vì nhờ có nó mà năng suất thiết kế được tăng lên gấp bội, hơn nữa nhờ có sự chuyên sâu của nó mà người thiết kế có thể tăng thêm độ chính xác .

Các chức năng chính của nó bao gồm

  • Unfold : trải chi tiết 3D thành dạng tấm phẳng
  • Strip design : bố trí các bước dập trên tấm phôi
  • Dieset : thiết kế nguyên bộ khuôn kèm theo các chày cắt và chày dập
  • Drawing : trình bày bản vẽ 2D cho khuôn

Download 3DQuickPress 6.3.0 for SolidWorks 2011-2020

download 3DQuickPress 6.30

Tài trợ

VIB

Download 3DQuickPress 6.3.0 for SolidWorks 2012-2020

Download

Download 3DQuickPress 6.2.10 for SolidWorks 2011-2019

Download

pass unrar: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install 3DQuickPress

view the readme file

Xem hướng dẫn trong file Readme.txt

Thứ tự cài đặt

Cài đặt 3DQuickPress 6.2.0 for solidworks 2011 – 2017

Cài đặt bản update 3DQuickPress 6.2.9 for solidworks 2011 – 2018

Cài đặt bản update 3DQuickPress 6.2.10 for solidworks 2012 – 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information