Phần mềm Acronis Backup Advanced 11.7.50230 + Bootable

Acronis Backup

Acronis Backup Advanced, trước đây gọi là Acronis Backup & Recovery Advanced là một phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu mạnh mẽ, hỗ trợ cả desktop và server, ảo hóa.

Acronis Backup Advanced protects any data in any environment, from small businesses to large, complex organizations

Download Acronis Backup Advanced 11.7 full setup + Bootable

Tải phần mềm Acronis Backup Advanced 11.7 miễn phí, download Acronis Backup Advanced 11.7, hướng dẫn sử dụng Acronis Backup Advanced 11.7, cài đặt Acronis Backup Advanced 11.7, key Acronis Backup Advanced 11.7 active, license Acronis Backup Advanced 11.7 free, Acronis Backup Advanced server 11.7

Tài trợ

VIB

Acronis Backup Advanced 11.7.50230

Acronis Backup Advanced 11.7.50230 Bootable ISO


Acronis Backup Advanced Workstation / Server v11.7.50064

Acronis Backup Advanced Workstation / Server 11.7.50064 Bootable ISO

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Acronis Backup Advanced 11.7

Xem file readme đính kèm

Tùy phiên bản

Với bản setup, các bạn tắt internet và cài đặt với chế độ dùng thử

Sử dụng key đính kèm để active

Với bản Bootable các bạn dùng phần mềm tạo usb boot như rufus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information