Adobe GenP 2.7

Adobe GenP

GenP là tool active các phần mềm của adobe 2019 và 2021, đối với phiên bản adobe 2019 và adobe 2020 thì không thể sử dụng các tool cũ.

Với adobe cc 2019 các bạn có thể dùng tool Genp 1.5.6

Với Adobe cc 2020 các bạn sử dụng tool GenP 2.4

Create your Web Presence with Namecheap

Download Adobe GenP 2.7 mới nhất 

password: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn active adobe 2020 bằng GenP

– Tiến hành cài đặt phần mềm adobe xong đóng lại

– Chạy file RunMe.exe  với quyền admin (run as administrator)

– Chọn ứng dụng cần actived (ví dụ photoshop)

– Tiếp biểu tượng viên thuốc ở hàng dưới cùng chờ chạy xong, báo all done là xong

– Đóng màn hình keygen lại

– Active thành công

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn