Adobe GenP 2.4 – công cụ crack adobe cc 2020 mới nhất

Adobe GenP 2.4 – công cụ crack adobe cc 2020 mới nhất

Adobe GenP 2.4

GenP là tool active các phần mềm của adobe 2019 và 2020, đối với phiên bản adobe 2019 và adobe 2020 thì không thể sử dụng các tool cũ.

Với adobe cc 2019 các bạn có thể dùng tool Genp 1.5.6

Với Adobe cc 2020 các bạn sử dụng tool GenP 2.4

Download Adobe GenP 2.4

Download      link dự phòng

Download tool GenP 1.5.6

Download      link dự phòng

Download Adobe 2019-2020 Home Screen FIX 3.2.7

Download      link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn active adobe 2020 bằng GenP 2.4

– Tiến hành cài đặt phần mềm adobe xong đóng lại

– Chạy file RunMe.exe  với quyền admin (run as administrator)

– Chọn ứng dụng cần actived (ví dụ photoshop)

– Tiếp biểu tượng viên thuốc ở hàng dưới cùng chờ chạy xong, báo all done là xong

– Đóng màn hình keygen lại

– Active thành công

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information