Keysight Advanced Design System (ADS) 2015 – 2019 free download

Keysight Advanced Design System (ADS)

Advanced Design System là một hệ thống phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử được sản xuất bởi Keysight EEsof EDA, một bộ phận của Keysight Technologies

ADS đi tiên phong trong các công nghệ mô phỏng nhiệt-3DEM tích hợp mạnh mẽ và sáng tạo nhất được sử dụng bởi các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp năng lượng không dây, mạng tốc độ cao, hàng không vũ trụ, ô tô và năng lượng thay thế.

Đối với các thiết kế cung cấp năng lượng chuyển đổi chế độ chuyển đổi tốc độ cao 5G, IoT, đa gigabit, radar, vệ tinh và tốc độ cao,  ADS cung cấp một môi trường mô phỏng và xác minh tích hợp để thiết kế phần cứng hiệu suất cao tuân thủ kỹ thuật số và quân sự không dây, tốc độ cao mới nhất tiêu chuẩn.

Keysight Advanced Design System (ADS)
Keysight Advanced Design System (ADS)

Download Keysight Advanced Design System (ADS)

Advanced Design System 2015, Advanced Design System 2016, Advanced Design System 2017, Advanced Design System 2019, Advanced Design System, ADS

Tài trợ

VIB

Keysight Advanced Design System (ADS) 2019 update 1

Download     link dự phòng

New FIX  Advanced Design System (ADS) 2019

Download     link dự phòng

Keysight Advanced Design System (ADS) 2017 update 1

Download     link dự phòng

New FIX  Advanced Design System (ADS) 2017

Download     link dự phòng

Keysight Advanced Design System (ADS) 2016.01

Download     link dự phòng

New FIX  Advanced Design System (ADS) 2016

Download    link dự phòng

Keysight Advanced Design System (ADS) 2015.01

Download     link dự phòng

New FIX  Advanced Design System (ADS) 2015

Download     link dự phòng

Agilent GoldenGate 2015.1 Windows

Download     link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Advanced Design System (ADS)

Chi tiết xem file readme đính kèm

vui lòng sử dụng file active New FIX, file crac’k cũ đính kèm vẫn tồn tại một số lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information