Phần mềm ANSYS Maxwell 16

Phần mềm ANSYS Maxwell 16 active free

ANSYS Maxwell 16

ANSYS Maxwell là phần mềm mô phỏng trường điện từ hàng đầu cho các kỹ sư thiết kế và phân tích các thiết bị điện và điện 3-D và 2-D , bao gồm động cơ , cơ cấu truyền động , máy biến áp , cảm biến và cuộn dây .

Maxwell sử dụng phương pháp chính xác phần tử hữu hạn để giải quyết tĩnh, miền tần số , và các lĩnh vực điện và trường điện khác nhau .

Một lợi ích quan trọng của ANSYS Maxwell là quá trình tính toán tự động của nó, mà bạn chỉ cần xác định hình học, tính chất vật liệu và đầu ra mong muốn .

Download ANSYS Maxwell 16 active free

Download ANSYS Maxwell 16 active free

ANSYS Maxwell 16, Download ANSYS Maxwell 16, tải phần mềm ANSYS Maxwell 16 active free, ANSYS Maxwell 16 active free, key active ANSYS Maxwell 16, ANSYS Maxwell 16 32bit, ANSYS Maxwell 16 64bit

Tài trợ

VIB

Download ANSYS Maxwell 16 32bit

Download     link dự phòng

Download ANSYS Maxwell 16 64bit

Download     link dự phòng

File active ANSYS Maxwell 16

Download    link dự phòng

pass giải nén 123

Hướng dẫn cài đặt và active free ANSYS Maxwell 16

1. Install software
2. Delete any lic file in AnsysEM\admin and copy license.lic to AnsysEM\admin
3. turn off any AntiVirus software
4. copy “Patchx86.exe” to installation folder(the folder where the maxwell.exe resides) and run as administrator to active it

Phiên bản 64bit thực hiện tương tự

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information