Phần mềm HanGil IT AStrutTie 2017 v2.0 active free

AStrutTie

AStrutTie là một ứng dụng phần mềm được cung cấp bởi Công ty CNTT HanGil. AStrutTie được sử dụng trong thiết kế và phân tích các mô hình bộ xương kim loại và kẹp khuôn, và đã được xây dựng cho các khu vực nhiễu kéo cho người sử dụng bê tông.

AStrutTie 2017 v2.0 cho phép người dùng bắt đầu thiết kế tiêu đề, hỗ trợ, lắp, mũ dock, góc khung, khu vực bến cảng, chùm tia, đầu nối chùm và hộp PSC.

Phần mềm AStrutTie 2017 cũng hỗ trợ các tính năng và mã thiết kế ACI 318, AASHTO LRFD và EuroCode 2

AStrutTie 2017 v2.0 active free

Features of AStrutTie

  • Intelligent graphical interface
  • Visualization by display windows
  • Support for US standard yards and units
  • Graphical representation of the results of frequencies, boundary condition, and structural analysis
  • Measuring the bearing conditions of the columns
  • Contains ACI 318, AASHTO LRFD and EuroCode 2 design codes
  • It has 12 templates for structural members
  • Getting output in Word, Excel, or PDF
  • The ability to import dxf files for structural modeling and solid structure
  • Optimization of structural and solid models

Download HanGil IT AStrutTie 2017 v2.0 active free

phần mềm AStrutTie 2017 v2.0, download AStrutTie 2017 active free, download AStrutTie 2.0 active free, HanGil IT AStrutTie 2017 v2.0 active free, AStrutTie 2017, AStrutTie 2.0

Tài trợ

VIB

Download AStrutTie 2017 v2.0 full free

Download    link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active AStrutTie 2017

Cài đặt phần mềm HanGil IT AStrutTie 2017

Copy files trong thư mục active free vào thư mục cài đặt AStrutTie 2017

Ok xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information