Phần mềm autodesk Revit 2020 full active free

Autodesk Revit 2020

Autodesk Revit là phần mềm sử dụng các mô hình thông minh để hoạch định kế hoạch, thiết kế và xây dựng, quản lý tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Autodesk Revit là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng thông dụng và hiện đại nhất hiện nay. Revit hỗ trợ quá trình thiết kế đa chiều cho việc hợp tác cùng thiết kế.

Revit bao gồm 3 sản phẩm cốt lõi Revit Architechture (kiến trúc), Revit Structure (kết cấu) và Revit MEP (đường ống, nước, điện).

Download autodesk Revit 2020 active free

Download autodesk Revit 2020 full active free

Link tải  phần mềm revit 2020 miễn phí, download autodesk revit 2020 active free, keygen active revit 2020, product key autodesk revit 2020, xforce autodesk 2020

Tài trợ

VIB

Download  Autodesk Revit 2020 full

link fshare part 1  –  part 2 –  part 3 –  part 4

link mirror part 1  –  part 2 –  part 3 –  part 4

Download  Autodesk Revit 2020.0.1 Hotfix only

Download

Download keygen active  Autodesk Revit 2020

Download

Link dự phòng Download

pass giải nén 123

Hướng dẫn cài đặt và active Autodesk Revit 2020

Cài đặt phần mềm Autodesk Revit 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và active free các phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau Hướng dẫn active autodesk 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information