Hướng dẫn cài đặt và active solidworks 2013

Hướng dẫn cài đặt và active solidworks 2013

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và active free phần mềm solidworks 2013 miễn phí

Bạn bạn có thể tải phần mềm solidworks 2013 kiềm key active tại đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm solidworks 2013

Sau khi tải về giải nén file và chạy file setup.exe để cài đặt

Sau khi cài đặt hoàn tất các bạn đóng lại và tiếp tục tiến hành active phần mềm solidworks 2013

Hướng dẫn active phần mềm solidworks 2013

Chạy File active với quyền admin (run as administrator)

Ok active solidworks 2013 thành công.

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information