Download CorelDRAW 2020 for windows / macOS

CorelDRAW 2020

CorelDRAW là một phần mềm biên tập đồ họa vectơ được phát triển và tiếp thị bởi Corel Corporation ở Ottawa, Canada. Đây cũng là tên của Bộ công cụ đồ họa Corel.

Phiên bản mới nhất có tên là CorelDRAW 2020 bao gồm CorelDRAW Graphics Suite 2020 và CorelDRAW Technical Suite 2020

Download CorelDRAW Graphics Suite / Technical suite 2020

Tài trợ

VIB

phần mềm CorelDRAW, download CorelDRAW 2020, hướng dẫn cài đặt CorelDRAW 2020, key CorelDRAW 2020, CorelDRAW 2020 portable, CorelDRAW 2020 for mac, CorelDRAW 2020 macos

Download CorelDRAW Graphics 2020 v22.1.1.523

Download 

CorelDRAW Technical Suite 2020 v22.1.0.517 Multilanguage

Download 

pass unrar: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install CorelDRAW Graphics Suite 2020

see the readme file

Xem file readme đính kèm

– Disable internet connection.

– Start retail, multilingual installer.

– Paste key below:

DR22R39-3VDU3LM-32KRE7F-9DE3TM2

– Proceed installation.

– Don’t open yet.

– Copy and replace patched file in the path:

C:\Program Files\Corel\PASMUtility\v1

Block the following lines to prevent pirated etc. messages after some days:

0.0.0.0 mc.corel.com
0.0.0.0 apps.corel.com
0.0.0.0 origin-mc.corel.com
0.0.0.0 iws.corel.com
0.0.0.0 compute-1.amazonaws.com
0.0.0.0 ipm.corel.com
0.0.0.0 dev1.ipm.corel.public.corel.net

OR run HostBlocker.bat as administrator

Phiên bản technical xem file đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information