Download PTC CREO 6.0.5.1 full + Help Center

PTC CREO 6

Creo là một trong những phần mềm rất mạnh và nổi tiếng trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC. Creo phục vụ rất tốt cho ngành cơ khí khuôn mẫu (thiết kế và gia công) như khuôn dập, khuôn rèn, khuôn nhựa…

Phần mềm Creo giúp giải quyết từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của việc thiết kế chế tạo ra sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả đặc biệt là giảm tối thiểu giá thành sản phẩm

Creo 6.0 là phần mềm linh hoạt cho phép người dùng sủa chữa mẫu thiết kế, có khả năng giao tiếp với các mẫu thiết kế của các phần mềm khác ngoài ra nó còn hổ trợ trong việc thiết kế khuôn và phân tích đánh giá trong quá trình chế tạo.

Các bạn có thể tải về phần mềm CREO 6 full free mới nhất tại đây bao gồm PTC Creo 6 Help Center

Download PTC CREO 6.0.5.1 full + Help Center

Tài trợ

VIB

Download PTC CREO 6.0.5.1 full + Help Center

Download

pass unrar: 2020

install CREO 6.0

Xem file readme đính kèm

1. Copy folder “PTC.LICENSE.WINDOWS.2019-03-20-SSQ” to temporary directory
and run “FillLicense.bat”. The “PTC_D_SSQ.dat” file near batch script
contains the license file with correct PTC HOSTID will be generated

Copy generated license file to folder of choice (for example, C:\Program Files\PTC)

2. Create enviroment variable PTC_D_LICENSE_FILE=<full path to PTC_D_SSQ.dat>

3. Install PTC Creo 6.0.0.0 Win64 and PTC Mathcad Prime 5.0.0.0 Win64 (optional)

4. Copy folders “Distributed Services Manager” and “Common Files” from
“Creo 5.0.0.0” folder to <Creo 6.0.0.0 program folder>
(by default C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.0.0\ ) with overwrite

5. Overwrite original <Mathcad Prime 5.0.0.0 program folder>
(by default C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 5.0.0.0 ) with [email protected] one

6. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Windows Registry

7. REBOOT

8. Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information