Download CrossOver Pro v20 full free [include old version]

CrossOver

CrossOver Linux Professional provided enhanced deployment and management features for corporate users, as well as multiple user accounts per machine

CrossOver cho phép bạn cài đặt các chương trình thông dụng của Window lên Mac OS. Các ứng dụng này sẽ chạy như các ứng dụng được viết dành cho Mac.

Với CrossOver 19bạn không cần sử dụng máy ảo, không cần cài windows trên mac, bạn vẫn có thể sử dụng các phần mềm cho dành cho windows để làm việc với một chiếc macbook

Download CrossOver Pro v20 full free [include old version]

CrossOver pro 2020, CrossOver 19, CrossOver pro 20, CrossOver pro  18

Create your Web Presence with Namecheap

Download CrossOver Pro v20 full free [include old version]

Download

password: 2020

install crossOver 19

just install

Cài đặt và sử dụng miễn phí, phần mềm đã được active

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn