AlphaCAM 2014

Download AlphaCAM 2014 R2 full

Download AlphaCAM 2014 full active free

AlphaCAM 2014

Alphacam 2014 là phần mềm gia công gỗ kim loại sắt và đá, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tạo ra có  năng suất, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Alphacam có các mô-đun bao gồm phay, gia công tiện với 2 trục đến 5 trục.

Download AlphaCAM 2014 full active free

Chức năng của phần mềm Alphacam 2014 trong gia công

– Alphacam Router

– Planar Machining – Gia công 2D

– Alphacam Milling

  • Multi-Axis Machining (gia công nhiều trục)
  • 3D Milling (phay 3d)
  • 3D Engraving (khắc chữ,hoa văn)

– Alphacam Turning (tiện)

– Alphacam Art (điêu khắc)

– Wire EDM (cắt dây)

Download AlphaCAM 2014 full active free

Tải phần mềm gia công AlphaCAM, download alphacam 2014 full active free, alphacam 2014 active free, key alphacam 2014, vero alphacam 2014, vero alphacam 2014 full active free , alphacam designer 2014

Chúng tôi cần chi phí để duy trì website, hãy ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn Đóng góp - Donate

Download Alphacam 2014 R2 

hiện tại bản cài đặt đã bị gỡ bỏ vì report, vui lòng sử dụng phiên bản mới hơn tại đây

Hướng dẫn cài đặt AlphaCAM 2014

Xem video hướng dẫn cài đặt alphacam 2014 r2

Leave a Comment