Download Altium Designer 16.1.12 build 290

Altium Designer

Altium Designer  là phần mềm tự động hóa thiết kế PCB và điện tử dành cho bảng mạch in.  được phát triển bởi công ty phần mềm Úc Altium Limited

Altium Designer 16 cung cấp một ứng dụng kết hợp tất cả công nghệ và chức năng cần thiết cho việc phát triển sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, như thiết kế hệ thống ở mức bo mạch và FPGA, phát triển phần mềm nhúng cho FPGA và các bộ xử lý rời rạc, bố trí mạch in (PCB)…

Phần mềm Altium Designer 16.1.12 build 290 active free
Download Altium Designer 16.1.12 build 290

Download Altium Designer 16.1.12 build 290

phần mềm thiết kế bản mạch Altium Designer 16, tải phần mềm Altium Designer 16, download Altium Designer 16 active free, Altium Designer 16.1.12 build 290

Create your Web Presence with Namecheap

Download Altium Designer 16.1.12 build 290

Download Part1  –   Part2  –   Part3  –   Part4

Link dự phòng Part1  –   Part2  –   Part3  –   Part4

File active Altium Designer 16

Download

pass giải nén: thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active Altium Designer 16

Cài đặt phần mềm Altium Designer 16 xong không chạy phần mềm lên

Copy file msimg32.dll vào thư mục cài đặt Altium Designer 16

Tắt kết nối internet

Chạy file AD LicenseGen trong thư mục active free với quyền admin

Chọn Load… và chọn tới một file bất kỳ trong thư mục active free\Licenses AD …., xong chọn Export As… và lưu ra ngoài Desktop hoặc vị trí bất kỳ tuỳ bạn

Mở phần mềm Altium Designer 16 lên

Chọn Add standalone license file, sau đó chọn tới file license mà bạn đã Export ra Desktop ở bước trên

Nếu nhận được thông báo Available License…. là bạn đã active thành công

Xem video hướng dẫn

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn