Download Autodesk InfraWorks 2019 miễn phí

Download Autodesk InfraWorks 2019 miễn phí

Autodesk InfraWorks 2019

Autodesk InfraWorks hay còn gọi InfraWorks 360 là một giải pháp phần mềm giúp lên phương án thiết kế dự án cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và trực quan trên mô hình 3D. Dựa trên nền tảng công nghệ BIM, Infraworks 360 giúp tăng cường cộng tác hiệu quả giữa các bên tham gia dự án.

Ngoài ra Autodesk InfraWorks cũng kết hợp với phần mềm AutoCAD Civil 3D để thể hiện phương án thiết kế chi tiết một cách trực quan trên mô hình 3D.

Với Infrawork 2019 không chỉ giúp thiết kế phương án mà còn có thể tiến hành các phân tích (như phân tích tầm nhìn,..) giúp tối ưu hóa phương án thiết kế.

Download Autodesk InfraWorks 2019 miễn phí

Download Autodesk InfraWorks 2019 miễn phí

download Autodesk InfraWorks 2019, InfraWorks 360, InfraWorks 2019, phần mềm InfraWorks 2019 miễn phí

Create your Web Presence with Namecheap

Download Autodesk InfraWorks 2019

link fshare Download

link autodesk Part 1  –   Part 2

Hướng dẫn cài đặt Autodesk InfraWorks 2019

Cài đặt phần mềm Autodesk InfraWorks 2019

Mở phần mềm lên tạo một tài khoản nếu chưa có

Đăng nhập với tài khoản đã tạo và sử dụng