Download Cadence Allegro and OrCAD v17.40.007-2019 full crack

Download Cadence Allegro and OrCAD 17 full free

Cadence Allegro and OrCAD

OrCAD là gói phần mềm dùng để thiết kế mạch điện tử của công ty Cadence Design Systems. Orcad dùng để thiết kế mạch in để sản xuất mạch in, tạo ra các sơ đồ điện tử và các chế bản của chúng. Tên gọi OrCAD được tạo ra từ các từ Oregon và CAD.

Cadence Allegro and OrCAD 17.2 là phần mềm vẽ mạch điện tử: mạch nguyên lý, mạch in, mô phỏng,… Với chức năng mạnh mẽ và đầy đủ, được nhiều người sử dụng cũng như Altium, Eagle, Sprint Layout. . . .

Download Cadence Allegro and OrCAD 17 full free

tải phần mềm Cadence Allegro and OrCAD 17, download Cadence Allegro and OrCAD 17

Tài trợ

VIB

Cadence SPB Allegro and OrCAD v17.40.007-2019

Download

Download Cadence Allegro and OrCAD 17.2 – 2016

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Cadence Allegro and OrCAD 17

Xem file readme đính kèm

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information