Download Hot Door CADtools 12 for illustrator (windows \ macos)

Hot Door CADtools

Hot Door CADtools 12 ships with hundreds of vector symbols for Adobe Illustrator. New CADsymbols library includes architecture, people, and landscape …

Hot Door CADtools là ứng dụng đem lại cho bạn những tiện ích tuyệt vời với khả năng vẽ ở mọi kích cỡ. Công cụ còn cho phép bạn xoay chiều tác phẩm, kiểm soát kích thước vị trí của các đối tượng, điểm.

Hot Door CADtools tương thích hoạt động với Adobe Illustrator giúp công việc của bạn dễ dàng và đơn giản hơn, Hot Door CADtools giúp bạn vẽ các đối tượng 2D và Isometric hoặc axonometric chính xác tuyệt đối.

Những tính năng chính của Hot Door CADtools:

– Khả năng thực hiện bản vẽ ở mọi kích cỡ khác nhau.

– Xoay chiều tác phẩm, kiểm soát kích thước vị trí của các đối tượng, điểm đó.

– Vẽ các đối tượng 2D và Isometric hoặc axonometric chính xác tuyệt đối.

Download Hot Door CADtools 12 for illustrator

phần mềm Hot Door CADtools 12, download Hot Door CADtools 12 crack, Hot Door CADtools 12 free, tải phần mềm Hot Door CADtools 12, CADtools 12 free, CADtools 12, CADtools 12 for mac, CADtools 12 dành cho macos

Tài trợ

VIB

Download Hot Door CADtools for illustrator 12.1.7 windows

Download

Download Hot Door CADtools for illustrator v12.1.1 macos

Download

pass unrar: 2020

install Hot Door CADtools 12

view the readme file

– Install.

– Copy proper .aip plug-in to the Plugins folder of your AI.

– Or manually copy the proper .aip plug-in to the Plugins folder of your AI.

Ok done

Phiên bản dành cho macos đã được actived

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information