Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

Phần mềm CATIA

CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application) nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes

CATIA được áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, và các ngành công nghiệp khác.

Năm 2008, Dassault công bố CATIA V6

Download CATIA v5

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

CATIA, phần mềm catia v5 active free, download catia v5 active free, tải phần mềm catia v5 active free, CATIA P2.V5R21.GA, catia v6, CATIA P2.V5R21.GA SP6 full active free, CATIA P2 V5R21 GA SP6 active free

Create your Web Presence with Namecheap

Download CATIA P2.V5R21.GA SP0 32bit 

link mega.nz Download

link mshare Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 32bit update only 

link mega.nz Download

link mshare Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP0 64bit 

link mega.nz Download

link mshare Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 64bit update only 

link mega.nz Download

link mshare Download

password: thuthuatphanmem.top or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và active free CATIA P2.V5R21.GA

Xem trong file readme.txt đính kèm

1) install CATIA V5R21 GA (SP0) Win32

2) put JS0GROUP.dll in %installdir%\intel_a\code\bin (by default C\Program Files\Dassault Systemes\B21\intel_a\code\bin) and overwrite original one

3) enjoy

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn