Phần mềm PTC CREO 4

CREO 4

PTC Creo là một trong những phần mềm rất mạnh và nổi tiếng trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC. Creo phục vụ cho ngành cơ khí khuôn mẫu (thiết kế và gia công) như khuôn dập, khuôn rèn, khuôn nhựa…

Phần mềm Creo 4 giúp giải quyết từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của việc thiết kế chế tạo ra sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả đặc biệt là giảm tối thiểu giá thành sản phẩm

Creo 4 là phần mềm linh hoạt cho phép người dùng sủa chữa mẫu thiết kế, có khả năng giao tiếp với các mẫu thiết kế của các phần mềm khác ngoài ra nó còn hổ trợ trong việc thiết kế khuôn và phân tích đánh giá trong quá trình chế tạo.

Hiện tại đã có bản creo 6 các bạn có thể tải về phần mềm CREO 7.0.1.0

Download CREO PTC 4 M140

Tài trợ

VIB

Download CREO 4 M140 + Help Center 4

Download

pass unrar: 2020

install CREO 4

1. Copy folder “PTC.LICENSE.WINDOWS.2019-02-01-SSQ” to temporary directory and run “FillLicense.bat”. The  “PTC_D_SSQ.dat” file near batch script contains the license file with correct PTC HOSTID will be generated

Copy generated license file to folder of choice (for example, C:\Program Files\PTC)

2. Create enviroment variable PTC_D_LICENSE_FILE pointing to PTC_D_SSQ.dat

3. Install PTC Creo 4.0 M080 Win64

4. Copy folders “Distributed Services Manager” and “M080” from “Creo 4.0” folder to <Creo 4.0 progdir>
(by default C:\Program Files\PTC\Creo 4.0\ ) with overwrite

5. Install PTC Mathcad Prime 4.0 Win64 (optional)

6. Replace original <Mathcad Prime 4.0 program folder > (by default C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 4.0 ) with [email protected] one

7. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Windows Registry

8. REBOOT

Done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information