Download CSiXRevit 2019, 2018, 2017

CSiXRevit

CSiXRevit là công cụ chuyển đổi dữ liệu giữa phần mềm ETABS, SAP2000 với  Autodesk Revit Structure. Đây là một phần mềm được phát triển bởi CSI.

CSiXRevit công cụ giao tiếp mạnh mẽ, cho phép tối đa hóa khả năng kết hợp giữa ETABS/SAP2000 và Revit Structure

Download CSiXRevit 2019, 2018, 2017

CSiXRevit có thể làm gì?

  • Xuất từ ​​Autodesk Revit để tạo một mô hình mới trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe.
  • Xuất từ ​​Autodesk Revit để cập nhật một mô hình hiện có trong Etabs, Sap2000 hoặc Safe.
  • Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để tạo một dự án mới trong Autodesk Revit.
  • Nhập một mô hình từ Etabs, Sap2000 hoặc Safe để cập nhật dự án hiện có trong Autodesk Revit.
  • Hiện tại phiên bản mới nhât CSIXRevit 2019 đã ra mắt các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

Download CSiXRevit 2019 active free miễn phí

Download CSiXRevit 2019, Download CSiXRevit 2018, Download CSiXRevit 2017, CSiXRevit 2019 active free, CSiXRevit 2018 active free, CSiXRevit 2017 active free, key csixrevit

Tài trợ

VIB

Download CSiXRevit 2019 active free

Download      link dự phòng

Download CSiXRevit 2018 active free

Download      link dự phòng

Download CSiXRevit 2017 active free

Download      link dự phòng

pass giải nén thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt CSiXRevit

Cài đặt CSiXRevit

Để active xem file readme.txt đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information