Download DevExpress Universal 19.1.3 for .NET

Download DevExpress Universal 19.1.3 for .NET

DevExpress Universal

DevEpress là một công cụ hết sức hữu dụng, cung cấp rất nhiều control trong Visual Studio. DevExpress không chỉ giúp thiết kế winform hay website đẹp hơn mà còn giúp cho việc lập trình được dễ dàng hơn, ta có thể thấy rõ nhất là trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu.

DevEpress Universal  bao gồm hơn 600 UI Controls, nền tảng tạo báo cáo Reporting Platform, DevExpress Dashboard, eXpressApp Framework, CodeRush for Visual Studio và hơn thế nữa.

DevEpress Universal là gói phát triển phần mềm toàn diện nhất của Developer Express Inc

Download DevExpress Universal 19

Download DevExpress Universal 19.1.3 for .NET

download DevExpress Universal 18, DevExpress Universal 17, DevExpress Universal 16, DevExpress Universal 15, DevExpress Universal 14, DevExpress Universal 19, DevExpress Universal full active free, active free DevExpress Universal 19

Tài trợ

VIB

Download DevExpress Universal 19

Download DevExpress Complete 19.1.6 – Include CodeRush 19.1.8

Download DevExpress NET Components 19.1.5.19231

Download DevExpress NET Components 19.1.5.19226

Download DevExpress Universal Complete 19.1.5 Build 20190807

Download DevXpress Mobile UI Controls 19.1.3

Download DevExpress Universal 18

Download DevExpress Universal Complete 18.2.7 Build 20190313

Download DevExpress Universal Complete 18.2.6 Build 20190213 (Tested Version)

Download DevExpress NagTrial Fix for Dimasters Patch

Download DevExpress Nag Screen Patch v1.0 By DFoX

Download DevExpress CodeRush 18.2.5

Download DevExpress Universal Complete 18.2.4 Build 20181221 (Tested Without a Nag Screen)

Download DevExpress Components for .Net 2018.2.4 Source

Download DevExpress Registration Add-In (Does not Support Visual Studio 2017)

Download DevExpress Components 18.2.3 Source Code

Download DevExpress Universal Complete 18.2.3 Build 20181109

Download Remove Nag at DevExpress 18.2.3

Download DevExpress Universal Complete 18.1.7 Build 20181101

Download DevExpress Universal Complete 18.1.6 Build 20180905

Download DevExpress Universal 17

Download DevExpress Universal Complete 17.2.7 Build 20180321

Download DevExpress Universal Complete 17.2.6 Build 20180302

Download DevExpress Universal Complete 17.2.5 Build 20180124

Download DevExpress .Net 17.2.5 Source

Download DevExpress NET Subscription Chm Help 17.2.5

Download DevExpress Universal Complete 17.2.4 Build 2017-12-13

Download DevExpress Components 17.2.4 Source

Download DevExpress Universal Complete 17.2.3 Build 20171116

Download DevExpress Components 17.2.3 Source

Download DevExpress Universal Complete 17.1.8 Build 20170628

Download DevExpress Universal Complete 17.1.7 Build 20171005

Download DevExpress Universal Complete  17.1.6 Build 20170906

Download DevExpress Universal Complete 17.1.5 Build 20170802

Download DevExpress Universal Complete 17.1.4 Build 20170628

Download DevExpress Universal Complete 17.1.3 Build 20170518

Download DevExpress Universal Patch v8.0

Download DevExpress Patch 7 Reg

Download DevExpressComponents 17.1.3 Source

Download DevExpress Universal 16

pass giải nén

Download DevExpress Universal 19.1.3 for .NET

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information