Download Dassault Systemes DraftSight Premium 2019 SP2 full free

Phần mềm DraftSight

Draftsight là phần mềm thiết kế 2D và xem bản vẽ của hãng Dassault Systèmes SolidWorks Corporation .

Trước đây phần mềm DraftSight được hãng cung cấp miễn phí, tuy nhiên bắt đầu từ phiên bản DraftSight 2019 hãng hãng Dassault Systèmes dừng cung cấp miễn phí và chuyển sang bán license và tính phí theo năm. Theo đó đối với các khách hàng đang sử dụng DraftSight 2018 trở về trước sẽ vẫn được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 và sau đó sẽ ngừng hoạt động, không dùng được nữa.

DraftSight Premium 2019
DraftSight Premium 2019

DraftSight Premium 2019 

Các tính năng mới cho phiên bản DraftSight Premium 2019 bao gồm Using Formulas in Table Cells, Block Attribute Manager, Viewport Layer Freezing, Image Tracer, 3DEXPERIENCE® Marketplace Make Integration, and HomeByMe Integration, và kèm theo một bộ công cụ thiết kế CAD và ràng buộc 3D DWG

Download DraftSight Premium 2019 SP2 full free

Tải phần mềm DraftSight Premium 2019 miễn phí, download DraftSight Premium 2019, hướng dẫn sử dụng DraftSight Premium 2019, cài đặt DraftSight Premium 2019, key active DraftSight Premium 2019, license DraftSight Premium 2019 free , DraftSight Premium 2019, DraftSight Premium 2019 full free, DraftSight 2019

Tài trợ

VIB

Download Dassault Systemes DraftSight Premium 2019 SP2 x64

Download       link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt DraftSight 2019

1. If you have SolidWorks 2019-2020 with SSQ’s crack installed replace existing license file  SolidWorks_Flexnet_Server\sw_d_SSQ.lic with new one and restart “SolidWorks Flexnet Server” or reboot

2. In you have no SolidWorks 2019-2020 with SSQ’s crack installed  copy folder “ProgramData” to C with overwrite

Run “DraftSight_local_licensing.reg” and confirm to add info into  Windows Registry

3. Run DraftSight 2009 SP2 Win64 setup.  Choose license type “SolidNetWork License (SNL)”

For License Server [email protected] input

if you have SolidWorks 2019-2020 with SSQ’s crack installed  input (or confirm) [email protected]

if you have no SolidWorks 2019-2020 with SSQ’s crack installed input C\ProgramData\DassaultSystemes\draftsight_SSQ.dat

4. Continue and finish setup

5. Copy cracked folder “DraftSight” over original <DraftSight program folder>
(by default C\Program Files\Dassault Systemes\DraftSight )

6. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Windows Registry

7. Done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information