Download GEO5 Fem / Stratigraphy / Pile / Pile Group / Slope Stability / Abutment 2019 full

GEO5 2019

GEO5  – Phần mềm địa kỹ thuật và thiết kế nền móng

GEO5
GEO5

GEO5 là một bộ phần mềm, cung cấp giải pháp cho hầu hết các vấn đề địa kỹ thuật. Mỗi chương trình riêng biệt có cùng giao diện và có mối liên hệ với nhau, mặc dù chúng tính toán một dạng kết cấu xác định.

Các giải pháp GEO5

  • Phân tích ổn định Phân tích ổn định mặt dốc, mặt trượt và tường chắn đất
  • Thiết kế hố đào Thiết kế và kiểm tra kết cấu thành hố đào và tường cừ
  • Tường chắn và rọ đá Phân tích phức hợp các loại tường chắn đất dạng trọng lực
  • Móng nông Sức chịu tải và độ lún của các loại móng nông (móng băng và móng bè)
  • Móng sâu Sức chịu tải và độ lún của cọc và nhóm cọc
  • Phân tích lún Phân tích lún và cố kết của đất nền
  • Đường hầm và Giếng Phân tích tuy nen, kết cấu ngầm và giếng đứng
  • Khảo sát địa chất Mô phỏng địa tầng dựa trên báo cáo khảo sát địa chất
  • Các thí nghiệm hiện trường Phân tích kết cấu dựa trên kết quả thí nghiệm hiện trường (SPT, CPT, DMT, PMT)

Download GEO5 2019 (FEM / Stratigraphy / Pile / Pile Group / Slope Stability / Abutment)

Tải phần mềm GEO5 miễn phí, download GEO5

Tài trợ

VIB

Link download GEO5 2019

Contact

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Hoặc inbox trực tiếp cửa sổ chát trên website

Hướng dẫn cài đặt GEO5

Xem file readme đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information