Phần mềm MAMP Pro 5

MAMP

MAMP là một ứng dụng tạo Localhost nhằm giúp các Dev kiểm tra hoạt động của website trước khi đưa lên hosting hay web server.

MAMP Pro là phần mềm tạo localhost trên MacOS tốt nhất hiện nay với nhiều tính năng hữu ích giúp bạn có thể phát triển website dùng ngôn ngữ PHPMySQL ngay trên macos.

MAMP pro 5 for macos

Download MAMP Pro 5.6

Tải phần mềm MAMP Pro 5.6 miễn phí, download MAMP Pro 5.6, MAMP Pro 5.5 full free, key active MAMP Pro 5.5 free, MAMP Pro 5.5, tạo web server cho macos, tạo localhost trên macos, test website trên macbook, MAMP Pro 5.5 for mac, MAMP Pro 5.5 dành cho macos

Tài trợ

VIB

Download MAMP Pro 4.1.1.18927 windows

Download MAMP Pro 5.6 for macos

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt MAMP pro 5

Xem file readme đính kèm

Phần mềm tự động active, các bạn chỉ việc cài đặt và sử dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information