Download MedCalc 19 full + portable

MedCalc 19

MedCalc là phần mềm thống kê trong y học. Medcalc được ứng dụng đặc thù trong nghiên cứu y học.

Medcalc có dung lượng nhỏ, dễ cài đặt. Việc thực hiện với cửa sổ thao tác trực quan, dễ hiểu.

Kết quả phân tích số liệu cho ra các bảng, biểu đồ rõ ràng, màu sắc đẹp, có thể cắt dán dễ dàng vào các trang nghiên cứu khoa học hoặc luận văn, luận án.

Medcalc 19 còn cho phép thực hiện các test thống kê trực tiếp từ các bảng trình bày trong luận văn, luận án, rất hữu ích cho các nhà phản biện muốn kiểm tra tính chính xác của các kết quả này. Đây là một tiện ích của chương trình medcalc mà không phải phần mềm xử lý số liệu nào cũng có được.

Download MedCalc 19 full free

Phần mềm MedCalc 19, Download MedCalc 19 free, tải phần mềm MedCalc 19, key active MedCalc 19, MedCalc 2019, MedCalc 2019 32bit, MedCalc 2019 64bit

Tài trợ

VIB

Download MedCalc 19.6.0 + portable

Download

Password extract file: 2020

install MedCalc 19

view the readme file

Tắt kết nối internet

Cài đặt phần mềm MedCalc 19

Chạy file keygen để tạo key active MedCalc 19

Ok xong

Sử dụng Folder Firewall Blocker để chặn file MedCalc.exe

Download Folder Firewall Blocker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information