Phần mềm midas Civil 2019 miễn phí

phần mềm midas Civil

Midas Civil là một phần mềm tích hợp hoàn chỉnh hỗ trợ thiết kế kết cấu Cầu. Bằng sự kết hợp các tính năng phân tích kết cấu với các tính năng đặc biệt phân tích dành cho kỹ thuật Cầu như phân tích theo giai đoạn thi công, phân tích động đất tĩnh và phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, Midas Civil là công cụ thiết yếu để mô hình hoá, phân tích, thiết kế của các Sinh viên, kỹ sư Cầu.

Midas Civil LÀM GÌ ?

• Thiết kế các dạng cấu kiện cơ bản cầu bê tông, bê tông dự ứng lực, cầu thép, cầu dây văng, cầu dây võng, cầu liền mố, v.v.
• Thiết kế cầu bê tông dự ứng lực theo Tiêu chuẩn AASHTO LRFD, phù hợp với Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 của Việt Nam.
• Tính toán động đất.
• Tính toán ổn định kết cấu.
• Phân tích động lực học điều kiện biên phi tuyến.
• Phân tích thủy nhiệt cho các kết cấu bê tông khối lớn.
• Tính toán phi tuyến vật liệu.
• Phân tích lịch sử thời gian không đàn hồi (Tính toán động đất có xét đến sự làm việc phi tuyến của vật liệu).
Midas Civil đã được sử dụng rất rộng rãi ở khắp trên thế giới. Ở nước ta, Midas Civil được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực thiết kế Cầu.

Download midas Civil 2019 full free

tải phần mềm midas Civil 2019 miễn phí, download midas Civil 2019, midas Civil 2019 full free, cài đặt midas Civil 2019, hướng dẫn sử dụng midas Civil 2019, license midas Civil 2019, key midas Civil 2019, midas Civil old versions, midas Civil 2019, midas Civil

Tài trợ

VIB

Download midas Civil 2019 

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt midas civil 2016

MIDAS/CIVIL 2006 (7.01 R2)

0. Cài đặt midas civil 2016

1. Copy 73b4.sentinel to windows\system32 folder.

2. Run Sentinel Emulator Utility and then press install button and close the utility.

3. Run program and go to help menu then go to register protection key and enter 9aed44bb95502080

4. done so enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information