Download Minitab 19.12 full free

Download Minitab 19.12 full free

Minitab 19

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST.

Minitab giúp các công ty và tổ chức phát hiện xu hướng, giải quyết vấn đề và khám phá những hiểu biết có giá trị về dữ liệu bằng cách cung cấp một bộ công cụ học tập, phân tích thống kê và cải tiến quy trình toàn diện và tốt nhất. Kết hợp với tính dễ sử dụng vô song, Minitab giúp đơn giản hơn bao giờ hết để có được những hiểu biết sâu về dữ liệu

phần mềm
Minitab 19 full

Có gì mới trong phiên bản Minitab 19?

Minitab 19 cung cấp phân tích thống kê, trực quan hóa, phân tích dự đoán và cải tiến để cho phép ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bất kể nền tảng thống kê, Minitab có thể trao quyền cho một tổ chức để dự đoán kết quả tốt hơn, thiết kế các sản phẩm tốt hơn và cải thiện tương lai thông qua phần mềm dễ sử dụng hoặc mạng lưới hỗ trợ của các chuyên gia thống kê.

  • Better decision making.
  • Faster performance.
  • Easier than ever.

Xem thêm tại đây http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/whats-new/

Download Minitab 19.12 full free

Tải phần mềm Minitab 19 miễn phí, download Minitab 19, hướng dẫn sử dụng Minitab 19, cài đặt Minitab 19, phần mềm phần tích minitab mới nhất, minitab 2019

Create your Web Presence with Namecheap

Download Minitab 19.12

Download

Download Minitab 18.1

Download

Download Minitab 17.3.1 Dual Edition

Download

password: thuthuat-phanmem.top

install Minitab 19

Tùy phiên bản, vui lòng đọc file readme đính kèm

(Visited 49 times, 2 visits today)

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn

 

(Visited 49 times, 2 visits today)