Download Netsupport Manager 12 full free

Netsupport Manager

download Netsupport Manager 12.5 free

NetSupport Manager là phần mềm được thiết kế để hoạt động trên mạng LAN, WAN hoặc internet, an toàn và không cần cấu hình tường lửa, cung cấp giải pháp duy nhất để hỗ trợ từ xa – mà không cần dịch vụ bên thứ ba hoặc chi phí đăng ký liên tục.

Thêm vào khả năng điều khiển từ xa 1 1 truyền thống, NetSupport Manager vượt trội như một giải pháp 1 nhiều; từ giám sát nhiều hệ thống trong thời gian thực, để hiển thị màn hình toán tử cho nhiều người nhận để đào tạo, để phân phối tệp trên toàn mạng.

Tính năng chính của NetSupport Manager

  • Truy cập và điều khiển máy tính PC và thiết bị từ xa.
  • Chia sẻ màn hình, phân phối tệp cho nhiều người trong mạng (thí dụ E-learning).

Download Netsupport Manager 12 full free

tải phần mềm Netsupport Manager 12 miễn phí, download Netsupport Manager 12 free, Netsupport Manager 12 full active free, Netsupport Manager 12 active free, key active Netsupport Manager 12 free, Netsupport Manager 12.5

Create your Web Presence with Namecheap

download Netsupport Manager v12.70.5

Giá 5 usd

Inbox hoặc email [email protected]

download Netsupport Manager 12.50.004 full

Download

pass giải nén: thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Netsupport Manager 12

1- Uninstall any previous versions
2- install the application and select 30 days evalution option during setup.
3- after installation run the program and make sure there’s no problem.
4- close the program
5- close client process (right click taskbar, select taskmanager, in process tab select all nsm instances and click “End Process” button)
6- stop client32 service if running (type services.msc in windows run box and click Enter. Search for client32 service. if any found, double click the
service and click stop botton)
7- unpack patch to root of NetSupport manager, run the patch and patch it
8- run the program. click Help menu and select about
9- in about window, click Licence tab
10- run the keygen, input a licence name and max client you need
11- clcik generate button and copy Licence, Serial, Max Clients and Auth code from keygen to the licence tab
12- click ok
13- close nsm
14- run nsm again. you will be asked to activate the software
15- click the licence name and select OK
16- copy the Auth Code from activation window to keygen and click Generate button
17- copy Activate code from Keygen to activation window and click OK
18- close nsm
19- open nsm and click help, about , and select licence tab. you can see that you’re activated.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn