Download Nik Collection by DxO v3.3.0 for windows \ v3.0.8 macos

Download Nik Collection by DxO 3.3.0 for windows \ macos

Nik Collection by DxO – Bộ Plugin chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Nik Collection là plugin dành cho Lightroom, Photoshop giúp chỉnh màu ảnh, làm mịn, làm hạt, làm ảnh trắng đen vv.

Nik Collection trước đây Google cho bạn tải miễn phí tuy nhiên mới đây DxO đã mua lại và nó không còn miễn phí nữa bạn phải trả khoảng 99 usd cho bộ Nik này và hiện tại nó được sử dụng thêm “by DxO” trong tên gọi Nik Collection by DxO

Danh sách plugins

  • COLOR EFEX PRO
  • SILVER EFEX PRO
  • VIVEZA
  • ANALOG EFEX PRO
  • HDR EFEX PRO
  • SHARPENER PRO
  • DFINE

Download Nik Collection by DxO 3.3.0 for windows \ macos

Nik Collection 3.3.0, plugins Nik Collection 3.3.0, Nik Collection 3.3.0 macos, Nik Collection 2020, Nik Collection by DxO 3.3.0

Create your Web Presence with Namecheap

Download Nik Collection by DxO 3.3.0

Download

Download Nik Collection 2018 by DxO 1.2.18

Download

Download Nik Collection by DxO 3.0.8 macOS

Download

Password extract file: 2020 or thuthuatphanmem.top

install Nik Collection by DxO 3.3.0

view the readme file

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

Tag: nik collection 2018 full free, nik collection by dxo 2018, nik collection by dxo 2018 v1.1 free, nik collection photoshop cc 2018, nik collection 2019, nik collection by dxo 1,  nik collection photoshop, tải nik collection

=================================================================

Trang web này chỉ có thể tồn tại nhờ vào sự hiện diện của quảng cáo.
Vui lòng tắt phần mềm Adblocker (tiện ích chặn quảng cáo). Xin cảm ơn
Xem hướng dẫn tắt chương trình chặn quảng cáo

=================================================================

This website can only exist thanks to the presence of advertising.
Please disable your Adblock software on this site. Thanks

See the instructions: disable-adblocker

=================================================================