Download NVivo 11.4 full for windows \ macOS

NVivo

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 11.4 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

Download NVivo 11.4 full for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 full for windows \ macOS

Download NVivo 11.4 active free, phần mềm NVivo 11.4 active free, key active NVivo 11.4, QSR NVivo 11.4 active free, nvivo 11 for mac, nvivo 11.4 dành cho macos

Tài trợ

VIB

Download NVivo 11.4 32bit

Download      link dự phòng

Download NVivo 11.4 for MacOS

Download      link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt NVivo 11.4

cài đặt phần mềm NVivo 11.4

Copy file trong thư mục Fix vào thư mục cài đặt

Xem video hướng dẫn đính kèm nếu cần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information