QSR NVivo Plus 12.6.0 Windows / 12.6.1 MacOS

Download QSR NVivo Plus v12

NVivo

NVivo là phần mềm máy tính phân tích dữ liệu định tính được sản xuất bởi QSR International. NVivo 12 đã được thiết kế cho các nhà nghiên cứu định tính làm việc với thông tin đa văn bản hoặc đa phương tiện, trong đó yêu cầu mức độ phân tích sâu về khối lượng dữ liệu nhỏ hoặc lớn

NVivo helps you discover more from your qualitative and mixed methods data. Uncover richer insights and produce clearly articulated, defensible findings backed by rigorous evidence.

Download QSR NVivo Plus 12

Download NVivo 12 for mac, NVivo 12 macos, NVivo 2020 Release 1.3 Windows

Create your Web Presence with Namecheap

QSR NVivo Plus 12 for windows or macOS

price is 30 euro

QSR NVivo 2020 Release 1.4 Windows

price is 48 euro

contact

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

QSR NVivo 2020 Release 1.3 Windows
(Visited 40 times, 1 visits today)

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn

 

(Visited 40 times, 1 visits today)