Download Siemens PLM NX 10.2 full Free link google

Download Siemens PLM NX 10.2 full Free

Siemens PLM NX 10

Siemens PLM NX hay gọi tắt là NX, tên trước đây là NX Unigraphics hay thường được viết tắt là U-G, là một gói phần mềm CAD/CAM/CAE được phát triển đầu tiên bởi Unigraphics, nhưng từ năm 2007 thì do Siemens PLM Software phát triển.

Download Siemens PLM NX 10.2 full Free

NX được dùng cho các mục đích sau

  • Thiết kế Theo tham số và cho tạo hình mặt/khối trực tiếp
  • Phân tích kĩ thuật (tĩnh, động, từ tính, nhiệt, dùng phương pháp phần tử hữu hạn, và trong phân tích chất lỏng thì dùng phương pháp thể tích hữu hạn).
  • Gia công Dùng trong các mô đun gia công.

NX là đối thủ cạnh tranh chính của SOLIDWORKS, CATIA và PTC Creo

Download Siemens PLM NX 10.2 full Free

tải phần mềm Siemens PLM NX 10 miễn phí, download Siemens PLM NX 10 active free, NX 10 full active free, key Siemens NX 10, NX 10, NX 10 full active free

Create your Web Presence with Namecheap

Download Siemens PLM NX 10

link google     link mshare

Hướng dẫn cài đặt Siemens PLM NX 10

sau khi tải về các bạn dùng phần mềm winrar giải nén ra

Xem hướng dẫn cài đặt và active free trong file readme.txt