Download Print Manager Plus v8 full free

Print Manager Plus

Print Manager Plus 9.0 là phần mềm quản lý in ấn. Nó xác định lại cách quản lý in bằng cách cung cấp cho doanh nghiệp quyền kiểm soát, quyền truy cập và hiểu biết chưa từng có về in ấn của họ.

Được hoàn thiện qua nhiều thập kỷ sử dụng trong các tổ chức trên toàn thế giới, giải pháp phần mềm tiên tiến đại diện cho sự hỗ trợ và công nghệ tốt nhất nhằm giảm chi phí, cắt giảm lãng phí và cung cấp thông tin in ấn lớn hơn.

Download Print Manager Plus 9 full free

Với Print Manager Plus giúp doanh nghiệp
  • Cắt giảm chi phí in ấn (ước tính 1-3% tổng chi phí dành cho việc in ấn của doanh nghiệp)
  • Giảm ngay chất thải in ấn
  • Giảm tổng chi phí cho cơ sở hạ tầng CNTT
  • Tiết kiệm nhân viên CNTT và thời gian sử dụng
  • Hỗ trợ các tổ chức tuân thủ các quy định như HIPAA, Sarbanes-Oxley và đạo luật bảo vệ dữ liệu Data Protection Act intelligence.

Download Print Manager Plus 2010 Standard v8.0.136.116

tải phần mềm Print Manager Plus 9 miễn phí, download Print Manager Plus 9 free, key Print Manager Plus 9, key active Print Manager Plus 9 free, Print Manager Plus 9 full [email protected]

Tài trợ

VIB

Download Print Manager Plus 2010 Standard v8.0.136.116

Download

pass unrar: 2020

install Print Manager Plus 2010

see the readme file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information