Download ProPresenter 7.2.2 Windows / 6.5.3 macOS

ProPresenter

proPresenter là tên của phần mềm ứng dụng Renewed Vision Group để hiển thị video trực tiếp để sử dụng trong trường học, bài giảng, buổi hòa nhạc, v.v. Với phần mềm này, bạn sẽ có thể xem và xem các sự kiện trực tiếp. Thật dễ sử dụng và bạn có thể dễ dàng sử dụng phần mềm này để trình bày các hội nghị của bạn với người khác. Một trong những tính năng và ưu điểm của phần mềm này có thể là tính toàn vẹn và giao tiếp hoàn hảo.

với ProPresenter người dùng có thể điều chỉnh trực tiếp vào các slide ngay cả trong lúc đang trình chiếu để thay đổi kịch bản cho nó.

ProPresenter còn hỗ trợ QuickTime và người dùng có thể đồng bộ slide với một bài nhạc để kết hợp cùng với slide. ProPresenter còn cho phép bạn thay đổi hình nền một cách chủ động.

Download ProPresenter 7.2.2 Windows / 6.5.3 macOS

phần mềm ProPresenter 7, download ProPresenter 7, hướng dẫn cài đặt ProPresenter 7, key ProPresenter 7, license ProPresenter 7, ProPresenter 7 portable, ProPresenter 7 for mac, ProPresenter 7 dành cho macos

Tài trợ

VIB

Download ProPresenter 7.2.2 (117572106) Windows / 6.5.3 macOS

Windows    /    MacOS

pass unrar: 2020 or thuthuat-phanmem.top

install ProPresenter

view the readme file

Xem file readme đính kèm

cài đặt

copy toàn bộ file trong thư mục crack vào thư mục cài đặt

xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information