Download Proteus Professional 8.9 full free

Phần mềm Proteus

Download phần mềm Proteus Pro 8.9 full free

Proteus là một trong những phần mềm vẽ mạch điện tử tốt nhất hiện nay, được sử dụng rộng rãi trong việc mô phỏng mạch tại các công ty hay hoạt động giảng dạy tại trường cao đẳng và đại học.

Proteus cho phép vẽ và mô phỏng hoạt động của các mạch điện tử, phần mềm có khả năng mô phỏng

Hầu các mạch điện tử từ đơn giản đến phức tạp có sử dụng các linh kiện điện tử thông dụng như điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, transistor, relay, op-amp…

Các mạch tương tự (Analog) và mạch số (Digital)

Đặc biệt rất mạch cho việc mô phỏng các họ vi điều khiển chẳng hạn như 8051, Arduino, PIC, AVR,…cũng như các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet.

Proteus bao gồm 2 chương trình ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để thiết kế mạch in PCB.

Download Proteus Pro 8.9 full free

Tải phần mềm Proteus Professional 8.9 miễn phí, download Proteus Pro 8.9 full free, license Proteus Pro 8, key Proteus Pro 8.9, cài đặt Proteus Pro 8.9, Proteus Pro 8 full, Proteus Pro 8.9 portable

Tài trợ

VIB

Download Proteus Professional 8.9  SP2 Build 28501 x86

Download      link dự phòng

Download Proteus Professional 8.9 SP0 Build 27865

Download      link dự phòng

Download Proteus Professional 8.9 SP0 New License

Download      link dự phòng

Download Proteus Professional 8.9 SP0 Build 27865 portable

Download      link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Proteus 8

xem file readme.txt đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information