Download RealVNC enterprise 6.7

RealVNC

RealVNC là một phần mềm phục vụ công việc hỗ trơ người dùng từ xa sử dụng mạng internet, mạng LAN, người dùng có thể thực hiện các thao tác trên máy này như máy máy đang sử dụng, bạn có thể xem các chương trình, cài chương trình, thực hiện quản lý các ứng dụng, sử lỗi cho máy tính một cách dễ dàng.

RealVNC cũng giống như các phần mềm kết nối từ xa như teamviewer, ultraview hay anydesk, tuy nhiên RealVNC lại sử dụng được trong môi trường mạng LAN mà không cần có internet như những phần mềm kể trên

VNC được sử dụng rất nhiều để hỗ trợ người dùng trong môi trường doanh nghiệp, có thể triển khai trong môi trường workgroup hay cả môi trường domain. Hỗ trợ đa môi truong Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, HP-UX và AIX.

Hiện tại phiên bản realVNC 6.6.0 đã ra mắt, các bạn có thể tải RealVNC 6 về kèm key active miễn phí.

Download RealVNC enterprise 6.7 full

Download realvnc 6.6 kèm key active, realvnc connect 6.6 active free, realvnc active free, download realvnc 6.6 full active free, key realvnc 6, key active realvnc 6, realvnc 6.6 active free,  realvnc enterprise 6.6 full active free, vnc server 6.6, VNC Connect Enterprise 6.6.0

Tài trợ

VIB

Download realvnc enterprise 6.7.0 full 

Download

key realvnc enterprise 6.7

Download

pass giải nén  thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt RealVNC 6

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Cài đặt RealVNC 6.6

Chạy file keygen trong thư mục active free để lấy key active

Sử dụng key để active RealVNC 6.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information