Download Red Giant Shooter Suite 13 full key

Red Giant Shooter Suite

Red Giant Shooter Suite là công cụ hữu ích trong việc xử lý phim ảnh, thêm hiệu ứng cho phim ảnh giúp công việc của bạn trở nên nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn

Shooter Suite 13 includes four products, including the all-new PluralEyes 4, our indispensible tool for audio/video sync in seconds, and works with any non-linear editor. Shooter Suite also includes Offload, Instant 4K and Frames.

Các công cụ trong Shooter Suite gồm

  • Shooter PluralEyes 4: Công cụ đồng bộ hóa âm thanh / video chính xác nhất hiện có
  • Shooter Offload: Sao lưu đơn giản và đáng tin cậy cảnh quay của bạn trong lĩnh vực này
  • Shooter Instant 4K: Chuyển đổi video thành độ phân giải 4K và các định dạng độ phân giải cao khác
  • Shooter Frames: Khử xen kẽ các cảnh quay cũ của bạn và chuyển đổi nó thành 24

Download Red Giant Shooter Suite 13

Tải phần mềm Red Giant Shooter Suite 13 miễn phí, download Red Giant Shooter Suite 13 [email protected], Red Giant Shooter Suite 13 full [email protected], key active Red Giant Shooter Suite 13 free, tải Red Giant Shooter Suite 13 kèm key active miễn phí, key Red Giant Shooter Suite 13, Red Giant Shooter Suite 13

Tài trợ

VIB

Download Red Giant Shooter Suite 13.1.15 x64

Download

Download Red Giant Shooter Suite 13.1.11 for macos

Download

pass unrar:thuthuat-phanmem.top

install Red Giant Shooter Suite 13

view the readme file

cài đặt phần mềm, dùng key đính kèm để active

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information