Download Remote Desktop Manager Enterprise 2019.1.39 Win / MacOS

Remote Desktop Manager 2019

Remote Desktop Manager 2019

Remote Desktop Manager là ứng dụng giúp quản lý toàn bộ các kết nối từ xa qua mạng nội bộ, internet, đây là phần mềm thường được các quản trị viên dùng để quản trị hệ thống máy chủ, server,…

Như chúng ta đã biết trên windows thường có chương trình remote desktop, tuy nhiên nó có nhiều hạn chế trong quá trình sử dụng

Với Remote Desktop Manager chúng ta sẽ làm việc tập trung dễ dàng thuận tiện hơn, quản lý tập trung tất cả các kết nối tới máy chủ server, giao diện làm việc trực quan, hỗ trợ nhiều người dùng, nhiều kết nối

Features and Features of Remote Desktop Manager

  •  Convenient and intuitive user interface
  • Easy installation of the app
  • Possibility to use graphic images and symbols for various configurations
  • Run silent program in system tray
  • System tray menu to access various program parts
  • Support for remote desktop files with extension rdp
  • Supports Remote Desktop and Windows Terminal Services
  • Advanced search with powerful filtering
  • Start the program automatically with Windows
  • Auto update

Download Remote Desktop Manager Enterprise 2019.1.30 Win / MacOS

Tải phần mềm Remote Desktop Manager Enterprise 2019, download Remote Desktop Manager Enterprise 2019, Remote Desktop Manager Enterprise 2019 for mac, Remote Desktop Manager Enterprise 2019 dành cho macos, active free Remote Desktop Manager 2019

Tài trợ

VIB

For windows

Download Remote Desktop Manager Enterprise 2019.2.14.0 Multilingual

Download      link dự phòng

Download Remote Desktop Manager Enterprise 2019.1.7.0 Multilingual macOS

Download     link dự phòng

Download Remote Desktop Manager Enterprise Edition 6.2.1 macOS

Download

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Remote Desktop Manager 2019

Xem hướng dẫn trong file readme.txt đính kèm

install Remote Desktop Manager Enterprise 2019

Run .bat File

Run file keygen to register software

Done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information