Download Rhinoceros 5.5.2 for Mac miễn phí

Download Rhinoceros 5.5.2 for Mac miễn phí

Rhino 5 for Mac

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3 khác

Các bạn có thể tải về miễn phí phần mềm Rhino 5 for mac miễn phí tại đây

Download Rhino 5 for Mac miễn phí

Download Rhino 5 for Mac miễn phí

Download rhino 5 for mac active free, phần mềm rhino 5 for mac, key active rhino 5 dành cho macos, Download rhinoceros 5 for mac active free, rhinoceros 5 cho mac active free, key active rhinoceros 5, rhino 5 for mac, rhino 5 cho mac active free, key rhino 5 for mac

Tài trợ

VIB

Download rhino 5.5.2 for mac

link google   link secufiles  link mediafire

Download rhino 5.3.2 for macOSX

link google   link secufiles   link mediafire

Download Rhino WIP 5.4 (5E397w) for macOS

link secufiles   link Mshare

pass giải nén thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Rhino 5 for Mac

Cài đặt và sử dụng

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information