Download Rhinoceros 6.20 kèm Vray Next (windows \ macOS)

Rhinoceros 6

Rhinoceros (Rhino) là một phần mềm mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, Phần mềm Rhino thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ôtô,CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kĩ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

Rhino chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3.

Giống như nhiều ứng dụng mô hình hóa khác, Rhino cũng có tính năng viết tập lệnh ngôn ngữ lập trình dựa trên cơ sở ngôn ngữ Visual Basic và một bộ công cụ phát triển SDK cho phép đọc và viết file Rhino một cách trực tiếp.

Rhino trở nên phổ biến nhờ tính đa dạng của nó,các hàm đa nhiệm, giảm chi phí, và khả năng nhập xuất hơn 30 định dạng dữ liệu,nó cho phép rhino làm việc như một trình chuyển đổi giữa các phần mềm trong quá trình thiết kế

Download Rhinoceros 6.18 full for windows and macos

Download Rhinoceros 6 kèm Vray for Rhino

Download rhino 6 full free, phần mềm rhino 6 free, key active rhino 6, Download rhinoceros 6 full  free, rhinoceros 6 free, key active rhinoceros 6, Rhinoceros 6.14, Rhinoceros 6.17, rhino 6.16, rhino 6.15, rhino 6.18, rhinoceros 6.18, rhino 6.18 dành cho macos, rhinoceros 6.18 for mac, Rhinoceros 6.21, Rhinoceros 6.20 for macos

Tài trợ

VIB

Windows

Download Rhinoceros 6.21.19351.09141 x64

Download      link dự phòng

Download Rhinoceros 6.20.19322.20361 x64

Download      link dự phòng

Download Rhinoceros 6.19.19295.01001 (x64)

Download     link dự phòng

Download Rhinoceros 6.18.19266.14201 x64

Download      link dự phòng


Macos

Download Rhinoceros 6.20.19323 macOS

Download      link dự phòng

Download Rhinoceros 6.19.19298 macOS

Download      link dự phòng

Download Rhinoceros 6.18 for MacOS

Download      link dự phòng

Download Rhinoceros 6.18 for MacOS

Download      link dự phòng

Download Vray 3.60.03 for Rhino

Download

Các Plugin hỗ trợ Rhinoceros

Veesus Arena4D & Arena4D Renderer v2.0 for Rhino 6

Download DRS Technologies Orca3D 1.4.20180425

Download TDM Solutions RhinoNest 4.1.3.0

Download EvoluteTools D LOFT 2.5.14 x64

Download EvoluteTools T.MAP 2.5.11 Beta

Download Gasshopper 0.9.76

Pass giải nén thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Rhino 6

Tùy phiên bản, xem file readme đính kèm

Phiên bản dành cho macos đã được actived

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information