Download SAP2000 old version

SAP2000

Sap2000 là phần mềm tính kết cấu nổi tiếng của hãng CSI ( Computers and Structures Inc). Phần mềm SAP2000  tính toán được nhiều loại kết cấu như Nhà, tường chắn nước, thùng chứa, bể nước mái …

Bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn link tải phần mềm SAP2000 các phiên bản cũ SAP2000 v7.4 đến SAP2000 v18, các phiên bản mới hơn các bạn truy cập vào đây Download SAP2000 all

Download SAP2000 old version

 

Download SAP2000 

Link download SAP2000 old version SAP2000 v7.4, SAP2000 v10, SAP2000 v12, SAP2000 v14, SAP2000 v15, SAP2000 v16, SAP2000 v17, SAP2000 v18,

download SAP2000 v7.4 active free, download SAP2000 v10 active free, download SAP2000 v12 active free, download SAP2000 v14 active free, download SAP2000 v15 active free, download SAP2000 v16 active free, download SAP2000 v17 active free, download SAP2000 v18 active free

Tài trợ

VIB

Link download SAP2000 v7.4

link google Download

link mshare Download

Link download SAP2000 v10 

link google Download

link mshare Download

Link download SAP2000 v12

link google Download

link mshare Download

Link download SAP2000 v14 

link google Download

link mshare Download

File active SAP2000 v14 Download

Link download SAP2000 v15 

link google Download

link mshare Download

File active SAP2000 v15 Download

Link download SAP2000 v16 

link google Download

link mshare Download

Link download SAP2000 v17

link google Download

link mshare Download

File active SAP2000 v17 Download

Link download SAP2000 v18 

link google Download

link mshare Download

Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt và active free  SAP2000

Các bạn xem hướng dẫn cài đặt ở từng bài viết sau

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v7.4

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v10

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v12 thực hiện giống bản SAP2000 v10

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v14

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v15

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v16

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v17

Hướng dẫn cài đặt và active free SAP2000 v18

Lưu ý Sau khi cài đặt và active free xong nếu mở lên mà xuất hiện các lỗi như

#License Not found

#unable to find a license

Là do lỗi thời gian qua hạn, nên báo lỗi license, các bạn sử dụng Runasdate để khắc phục. Xem hướng dẫn ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information