Download Solid Edge ST10 miễn phí

Download Solid Edge ST10 miễn phí

 Siemens Solid Edge

Solid Edge là một CAD 3D, tính năng tham số và phần mềm mô hình hóa công nghệ đồng bộ. Nó chạy trên Microsoft Windows và cung cấp mô hình hóa vững chắc, mô hình lắp ráp và chức năng xem hình chính tả 2D cho các nhà thiết kế cơ khí.

Solid Edge sử dụng công nghệ đồng bộ Synchronous Modeling để đẩy nhanh tiến độ thiết kế, giúp giảm thời gian chỉnh sửa và thiết kế đi 50%, cho phép chỉnh sửa nhanh hơn và tái sử dụng tốt hơn.

Solid Edge ST10 hỗ trợ các công ty trong việc thiết kế các dự án độc đáo và tuyệt đẹp bằng rất nhiều công cụ tuyệt vời.

Download Solid Edge ST10 miễn phí

Download Siemens Solid Edge ST10

Download solid edge st10 full active free, phần mềm solid edge st10 active free, key solid edge st10, solid edge st10 active free, keygen active free solid edge st10, hướng dẫn cài đặt và active free solid edge st 10

Create your Web Presence with Namecheap

Download Siemens solid edge st10

link mshare        link mediafire

File active solid edge st10

Download    link dự phòng

password thuthuatphanmem.top

Xem thêm CAMWorks for Solid Edge

Hướng dẫn cài đặt Solid Edge ST10

1. Run “Install.hta” from release folder. Select language to install and temporary writable folder for setup files. Confirm to overwrite existing files and folder. The setup folder will be opened in Windows Explorer

2. Go to setup folder and run as Administrator “autostart.exe”

3. Install Solid Edge ST10. Do not configure Licensing!

4. Replace original <Solid Edge ST10 program directory> (by default C\Program Files\Solid Edge ST10) with active freeed one

5. Replace original <Keyshot6 program directory> (by default C\Program Files\Keyshot6) with active freeed one

6. If you have installed “ST10 Data Migration Component”, replace original <Solid Edge Data Migration Component program directory> (by default C\Program Files\Solid Edge Data Migration Component) with active freeed one

7. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Windows Registry!

8. REBOOT COMPUTER!