Download StataCorp Stata MP 16 full

StataCorp Stata

Stata is the solution for your data science needs. Obtain and manipulate data. Explore. Visualize. Model. Make inferences

Download StataCorp Stata MP 16 full free
Download StataCorp Stata MP 16 full free

STATA là phần mềm thống kê được phát triển từ năm 1985 bởi StataCorp. Tên gọi “STATA” là kết hợp của các từ “statistics” và “data”. Nó được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức học thuật trên thế giới.

Hầu hết những người sử dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội
học, khoa học chính trị và dịch tễ học,…

STATA cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện đồ họa thân thiện bao gồm trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

STATA là một chương trình thống kê mạnh, với sự hỗ trợ của công cụ lập trình. Phần mềm được viết bằng C, có thể chạy trên Windows, Mac OS X, Unix, Linux.

Các tính năng của STATA

 • Quản lí dữ liệu
 • Phân tích thống kê
 • Đồ họa
 • Mô phỏng
 • Hiệu chỉnh chức năng

Download StataCorp Stata MP 16 full free

Tải phần mềm StataCorp Stata 16 , download StataCorp Stata 16, StataCorp Stata 16 full active free, phần mềm StataCorp Stata 16 active free, StataCorp Stata MP 16, Stata 16 full active free, Stata 16 for macos, phần mềm stata 16 dành cho macos

What’s new in stata 16 

https://www.stata.com/new-in-stata/

 • Lasso

 • Reproducible reporting

 • Meta-analysis

 • Choice models

 • Python integration

 • Bayes—multiple chains, more

 • Panel-data ERMs

 • Import from SAS and SPSS

 • Nonparametric series regression

 • Multiple datasets in memory

 • Sample-size analysis for CIs

 • Panel-data mixed logit

 • Nonlinear DSGE models

 • Multiple-group IRT

 • xtheckman

 • NLMEMs with lags PK models

 • Heteroskedastic ordered probit

 • Point sizes for graphics

 • Numerical integration

 • Linear programming

 • Stata in Korean

 • Mac interface

 • Do-file Editor autocompletion

Tài trợ

VIB

Download StataCorp StataMP 16.0 x64

Bản StataCorp StataMP 16 full [email protected] có giá 43 euro

Price of StataCorp StataMP 16 full [email protected] is 43 euro

infomation software Single user 2-core  stata networks license

Liên hệ (contact)

Email  [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Hoặc inbox trực tiếp cửa sổ chát trên website

Phần mềm liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information