Download Stellar Data Recovery Professional 9

Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu mạnh mẽ, dễ sử dụng cho phép bạn phục hồi các tập tin và thư mục bị mất hoặc bị xóa dễ dàng. Dữ liệu có thể được phục hồi như tài liệu, hình ảnh, email, mp3, ứng dụng , lưu trữ, video, và các tập tin khác.

Stellar Phoenix Windows Data Recovery cho phép bạn phục hồi các tập tin hoặc thư mục bị mất hoặc bị xóa từ cả ổ đĩa cứng (ổ đĩa nội bộ) và đĩa di động (ổ đĩa ngoài) gây ra do format vô tình, xóa, và các vấn đề mất dữ liệu khác.

Recover lost or deleted data from any Windows device or storage media

  • Recovers data from completely crashed & unbootable systems.
  • Recovers data lost from HDDs, SSDs, external USB drives, & optical media.
  • Recovers data from lost or deleted Windows partitions.
Download Stellar Data Recovery Professional 9 free
Download Stellar Data Recovery Professional 9 free

Download Stellar Data Recovery Professional 9.0.0.0 Multilingual

Tài trợ

VIB

Download Stellar Data Recovery Professional 9.0.0.0 Multilingual

Download Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional 8.0.0.2

Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional 8.0.0.2 Portable


Download Stellar Toolkit for Data Recovery 9.0.0.0 Multilingual 

Download      link dự phòng

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Stellar Data Recovery Pro

Cài đặt phần mềm

Copy toàn bộ file trong thư mục crac và thư mục cài đặt

xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Do Not Sell My Personal Information