Download Tekla Structures v20 + environment

Tekla Structures

Tekla Structures là một phần mềm mô hình hóa thông tin xây dựng có thể mô hình hóa các cấu trúc kết hợp các loại vật liệu xây dựng khác nhau, bao gồm thép, bê tông, gỗ và kính.

Tekla Structures v20 đã được cải thiện khả năng tương tác và có liên kết nâng cao với Intergraph Smart 3D. Tekla Structures có sự tích hợp tuyệt vời với SketchUp Pro, Revit Architecture và Revit MEP để cộng tác tốt hơn. Vẽ các đường và vòng tròn khác nhau rất dễ dàng và đơn giản.

TEKLA STRUCTURES 20 sets the new benchmark for building information modeling (BIM) software. Realize a world of possibilities with the tool that handles

Download Tekla Structures v20

Features of Tekla Structures Version 20

  • Effective Building Information Modeling tool.
  • Works with almost all materials and with more challenging structures.
  • Improved interoperatibilty.
  • Enhanced link with Intergraph Smart 3D.
  • Great integration with SketchUp Pro, Revit MEP and Revit Architecture.
  • Drawing has been made simpler.
  • Got Organizer tool for using detailed and object based material data.
  • Got brand new printing dialog.

Download Tekla Structures v20.1 + environment

link download tekla structures 20 active free, tekla structures v20 full active free kèm environment, Tải phần mềm tekla structures 20 active free, tekla structures v20 active free

Create your Web Presence with Namecheap

Dowwnload tekla structures v20.1

Download      link dự phòng 

File active tekla structures 20.1

Download      link dự phòng

Hướng dẫn cài đặt và tekla structures 20

Cài đặt phần mềm tekla structures v20

Copy file trong thư mục [email protected] vào thư mục cài đặt tekla structures v20

Block bằng firewall

ok xong

Xem video hướng dẫn

Video hướng dẫn cài đặt và active tekla structures v20

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn