Download Trimble Tekla Tedds 2017 v19 active free miễn phí

Trimble Tekla Tedds 2017

Trimble Tekla Tedds là công cụ tính toán kết cấu tự động cho công trình của hãng Trimble. Với Tekla Tedds, kỹ sư có thể tối ưu các thiết kế, giảm lỗi và thể hiện các báo cáo, thuyết minh tính toán một cách chuyên nghiệp.

Tekla Tedds 2017 tự động tính toán kết cấu dân dụng, nó có thể cải thiện cả năng suất và chất lượng kỹ thuật. Công việc sẽ trở nên hiệu quả hơn so với cách tính thủ công. Giải pháp này có thư viện đảm bảo chất lượng về tính toán và dễ dàng kiểm tra. Người dùng có thể linh hoạt tạo các tính toán bổ sung và đảm bảo cho các tài liệu thiết kế.

  • Đối với thách thức về yêu cầu và tiến độ, Tekla Tedds là một giải pháp tin cậy cho phép các kỹ sư có thể tự tin đưa ra câu trả lời;
  • Khác với bảng tính, nhờ Tekla Tedds, bạn kiểm soát  tính minh bạch để dễ dàng xem xét và xác nhận;
  • Đối với các hồ sơ chuyên môn hơn, các tính năng của phần mềm hỗ trợ các kỹ sư nhanh chóng tạo lập và tùy chỉnh hồ sơ tính toán kết cấu cho dự án.

Các bạn có thể tải về phần mềm Trimble Tekla Tedds 2018 v20 mới nhất tại đây

Download Trimble Tekla Tedds 2017 v19 active free miễn phí

Download Trimble Tekla Tedds 2017 v19 active free miễn phí

Phần mềm tính toán kết cấu tự động tekla tedds 2017, download Tekla Tedds 2017, download Tekla Tedds v19, key active Tekla Tedds 2017, Tekla Tedds 2017 active free, Trimble Tekla Tedds 2017 active free,  Trimble Tekla Tedds v19 active free, Tekla Tedds v19 active free

Tài trợ

VIB

Download Trimble Tekla Tedds 2017

LINK Mirror

Download active Trimble Tekla Tedds 2017

Link dự phòng

pass giải nén thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt Tekla Tedds 2017

Cài đặt Trimble Tekla Tedds 2017

Tắt hết các phần mềm diệt virus

Chạy file tekla_tedds_v2017_kg.exe => được file license Local.teklalicdb

Copy file Local.teklalicdb to the folder C\ProgramData\Tekla\Structural\Licensing\

Ok active thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information