Download Trimble Vico Office R6.8 license free

Download Trimble Vico Office R6.8 license

Trimble Vico Office

Trimble Vico Office được xây dựng như là một nền tảng BIM trung tính. Sử dụng Vico Office, các chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng có thể hợp tác một cách hiệu quả, cải thiện khả năng dự báo, giảm rủi ro, quản lý chi phí, và tối ưu hóa tiến độ thi công trên những dự án xây dựng lớn, phức tạp.

Phần mềm Quản lý Xây dựng 5D BIM

Vico Office được tạo ra để phục vụ cho lĩnh vực thi công xây dựng, và được thiết kế trên một nền tảng BIM trung tính được tích hợp chặt chẽ mà nhiều loại mô hình BIM có thể được tạo ra, tổng hợp lại và gia tố thêm bằng thông tin chi phí và tiến độ. Để tối ưu hóa tính hiệu quả và đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của các hạng mục và giai đoạn khác nhau trong quá trình xây dựng, Vico Office được cấu trúc theo mô-đun, cung cấp cho doanh nghiệp một giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu, nhưng vẫn có thể mở rộng khi cần thiết và một môi trường nhất quán, dễ sử dụng.

Với việc sử dụng Vico Office, chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng có thể hợp tác một cách hiệu quả, cải thiện khả năng dự báo, giảm rủi ro, quản lý chi phí, và tối ưu hóa tiến độ thi công trên những dự án xây dựng lớn, phức tạp. Phần mềm quản lý thi công tích hợp của Vico Office cho phép các nhóm dự án có khả năng linh hoạt để tập trung chuyên môn hóa trong lĩnh vực của họ (mô hình hóa, lập tiến độ, dự toán) và vẫn có thể làm việc hợp tác (điều phối, lên ngân sách, và quản lý dự án với mọi bên liên quan).

Giải pháp 5D Virtual Construction của Vico Office đi tiên phong trong lĩnh vực BIM dành cho thi công xây dựng, và duy trì phương pháp tiếp cận tích hợp nhất để

  • Quản lý thiết kế
  • Bóc tách khối lượng
  • Dự toán chi phí
  • Lập tiến độ
  • Quản lý thi công

Download Trimble Vico Office R6.8 license

Trimble Vico Office R6.8 license
Trimble Vico Office R6.8 license

Trimble Vico Office R6.8 giá 90 euro

Price of Trimble Vico Office R6.8 is 90 euro

Payment via paypal

Liên hệ (contact)

Email [email protected]

FB Page https://www.facebook.com/thuthuatphanmem.top

Hoặc inbox trực tiếp cửa sổ chát trên website

Tài trợ

VIB

Download Trimble Vico Office 4.7 MR1 free

pass giải nén: thuthuat-phanmem.top

Cài đặt Trimble Vico Office 4.7 MR1

xem file đính kèm

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Close Menu
Do Not Sell My Personal Information