Download VisualSVN 7.1.2 / Server Enterprise 4.1.3 / for VS 2017 v6.1.1

VisualSVN

Download VisualSVN 7

VisualSVN là một máy khách Subversion của Apache, được triển khai như một phần mở rộng gói VS cấp thấp cho Microsoft Visual Studio, cung cấp giao diện để thực hiện các hoạt động kiểm soát sửa đổi phổ biến nhất trực tiếp từ bên trong IDE Visual Studio

VisualSVN makes your life easier with a reliable plug-in that integrates Subversion seamlessly with Visual Studio.

VisualSVN Server makes the Subversion server easy and convenient to install and administer on Windows.

Download VisualSVN 7.1.2 / Server Enterprise 4.1.3 / for VS 2017 v6.1.1

tải phần mềm VisualSVN 7 miễn phí, download VisualSVN 7, VisualSVN 7 full free, key active VisualSVN 7, cài đặt VisualSVN 7, license VisualSVN 7 free, hướng dẫn sử dụng VisualSVN 7,  VisualSVN 7, VisualSVN Server 7, license VisualSVN Server 7

Create your Web Presence with Namecheap

Download VisualSVN Server Enterprise 4.1.3 x86

Download VisualSVN Server Enterprise 4.1.3 x64

Download VisualSVN 7.1.2

Download VisualSVN 6.1.1 Site-Pro-Ent

Download VisualSVN for Visual Studio 2017 v6.0

pass giải nén: thuthuatphanmem.top

Hướng dẫn cài đặt VisualSVN 7

Xem file readme đính kèm

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn