Download windows server 2012 R2 kèm hướng dẫn active

windows server 2012 R2

Windows Server 2012 r2 là hệ điều hành dành cho máy chủ được phát triển bởi Microsoft. Đây là phiên bản nâng cấp của windows server 2012 phát hành trước đó.

Windows Server 2012 R2 gồm 4 phiên bản tương tự như windows server 2012 gồm Datacenter, Standard, Essential, Foundation.

Từ windows server 2012 hãng đã loại bỏ 2 phiên bản dành cho người dùng doanh nghiệp vừa và nhỏ là Windows Small Business Server, Windows Home Server.

Cũng bắt đầu từ win server 2012 trở đi microsoft sẽ chỉ còn phiên bản 64bit – x64, ngừng hỗ trợ phiên bản 32 bit – x86

Download windows server 2012 R2

Download windows server 2012 R2 ISO

Tải hệ điều hành dành cho máy chủ server 2012, windows server 2012 datacenter, windows server 2012 standard, download windows server 2012 r2 full iso, key windows server 2012 r2

Tài trợ

VIB

Download windows server 2012 R2 full

Download     link dự phòng

Download windows server 2012 R2 with update KB 2919355

Download     link dự phòng

Microsoft Windows Server 2012 R2 With Update 3 Volume MSDN x64

File Name en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6 052766.iso
SHA1 247EAEE5628850A41F0C51471656AAFB2492EA08

Hướng dẫn cài đặt và active windows server 2012

Key cài đặt windows server 2012 R2

Các bạn dùng key dưới đây để cài đặt

  • Key Windows Server 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  • Key Windows Server 2012 R2 Foundation 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26
  • Key Windows Server 2012 R2 Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  • Key Windows Server 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Để active windows server 2012 R2 các bạn thực hiện như sau

Mở cmd với quyền admin

Chạy lệnh

slmgr /ipk [CLIENTKEY windows server]

slmgr /skms kms8.msguides.com

slmgr /ato

View [CLIENTKEY windows server]

Hoặc dùng tool KMSauto tham khảo hướng dẫn ở bài viết sau

Hướng dẫn active windows  bằng KMSPico

Video cài đặt windows server 2012R2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website thuthuatphanmem.top vào danh sách trắng

Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng click xem quảng cáo. Xin cảm ơn

Do Not Sell My Personal Information