Fix lỗi không thể gửi thư qua gmail vì bị chặn lỗi chứng thực

lỗi không thể gửi thư qua gmail

Hiện tại google đã tăng xác thực việc gửi nhận mail qua gmail nhằm loại bỏ thư rác, hiện tại nếu các domain mail server công ty doanh nghiệp theo tên miền riêng nếu không có bản ghi (record) DNS xác thực thì khi gửi thư qua gmail sẽ bị chăn vì lý do spam, và bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed

[email protected]

host alt1.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.195.26]

SMTP error from remote mail server after end of data

550-5.7.1 This message does not have authentication information or fails to pass

550-5.7.1 authentication checks. To best protect our users from spam, the

550-5.7.1 message has been blocked. Please visit

550-5.7.1  https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication for more

550 5.7.1 information. y10si5751038pll.142 – gsmtp

Hướng dẫn khắc phục lỗi không thể gửi thư qua gmail

Để khắc phục lỗi này các bạn truy cập vào đây https://postmaster.google.com/

Nhập vào domain mail server của bạn và chọn Next

them domain

Tiếp theo các bạn vào trang quản trị tên miền

tạo một bản ghi (record) DNS – txt record với nội dung giống như google cung cấp

txt record

Tạo TXT record trong trang quản trị tên miền

Sau đó chọn xác thực, và chờ báo thành công là được

Báo thành công các bạn chọn Done

done

Lưu ý việc update khi tạo record mới trong DNS có thể mất tới 3 -5 phút tuỳ vào dịch vụ của nhà cung cấp tên miền

Ok giờ bạn có thể gửi thư qua gmail mà không bị lỗi nữa

Chúc các bạn thành công

Please disable your adblocker or whitelist this site! Thanks so much

See the instructions: disable-adblocker


Vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo hoặc thêm website vào danh sách trắng

Xem hướng dẫn tại đây: https://thuthuat-phanmem.top/disable-adblocker.html

Xin cảm ơn